CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015)

Thực hiện Công văn số 1060-CV/TU ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015); Ban thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung...

cv-duk-1116-1

cv-duk-1116-2