CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Quyết định

VB

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2017.

​- Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017.

​- Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2017.

​- Quyết định khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2013 - 2017).

​- Quyết định khen thưởng "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2013 - 2017)