CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(Xây dựng) - Sáng 29/3, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Đến dự có các ban thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng cho biết: Năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn Khối.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều hiệu quả về cả nội dung và phương thức; Đảng ủy Khối đã kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt kết quả với 33/35 tổ chức cơ sở Đảng đánh giá chất lượng (đạt tỷ lệ 94%), trong số đó, có 15 Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc cho biết, năm 2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ là lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, công tác quản lý, đào tạo.

Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ (2015 – 2020).

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, qua nhiều thời kỳ, Đảng bộ Khối luôn có truyền thống sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Một trong những phương thức để Đảng bộ phát triển mạnh mẽ là phát huy tinh thần đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật cho rằng, năm 2019 là năm quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Cùng với đó là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, trong đó có công tác nhân sự, để có thêm nhiều cán bộ trẻ, xây dựng được đội ngũ cán bộ với tinh thần sáng tạo, mạnh dạn, quyết liệt.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cải tiến chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối đã tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ Khối.

Lê Anh – Phương Mai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: