CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Chấp hành

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

--------

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh, 
quê quán

Chức vụ
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

1

Phan Hoàng Anh
30/7/1970
Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định

UVBCH Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT
Công ty cổ phần Xây dựng số 14

2

Đặng Nguyên Ân
24/11/1971
Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

UVBCH Đảng bộ Khối 
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Tư vấn XD Tổng hợp

3

Lê Quốc Ân
29/7/1970
Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị

UVBCH Đảng bộ Khối 
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT 
Công ty cổ phần Lilama 18

4

Lê Quang Bình
20/11/1986
Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

UVBCH Đảng bộ Khối

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

5

Trần Mai Cường
02/6/1967
Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

UVBCH Đảng bộ Khối 
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT, TGĐ 
Công ty cổ phần Chương Dương

6

Nguyễn Đức Dũng
08/02/1962 
Triệu Bình, Triệu Phong, Quảng Trị

Bí thư Đảng ủy Khối 
Phó bí thư Chi bộ - Cục trưởng 
Cục Công tác phía Nam

7

Nguyễn Ngọc Dự
03/3/1974
Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

UVBCH Đảng bộ Khối

Phó Chủ nhiệm UBKT 
Đảng ủy Khối

8

Nguyễn Văn Đạt
04/02/1958
Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

UV Thường vụ Đảng ủy Khối 
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc
Tổng Cty ĐT PT Đô thị & KCN VN

9

Lê Anh Đức
20/7/1974
Phước Hải, Long Đất - Bà RịaVũng Tàu

UVBCH Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

10

Lê Hữu Việt Đức
24/3/1959
Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

UV Thường vụ Đảng ủy Khối
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Xây dựng số 1

11

Ninh Mạnh Hồng
27/10/1961
Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

UVBCH Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT
Tổng Cty ĐT PT Đô thị & KCN VN

12

Nguyễn Thư Hương
18/7/1975
Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi

UV Thường vụ Đảng ủy Khối 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối

13

Nguyễn Xuân Ngọc
10/7/1978
Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

UV Thường vụ Đảng ủy Khối
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

14

Hoàng Cảnh Nguyễn
19/8/1968
Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

UVBCH Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Xi măng Fico 
Tây Ninh

15

Nguyễn Phong Nhật
04/12/1966
Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối 
Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối

16

Nguyễn Thị Thanh Phúc
13/6/1977
Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang

UVBCH Đảng bộ Khối 
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

17

Nguyễn Văn Thọ
09/10/1970
Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

UVBCH Đảng bộ Khối 
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

18

Lê Văn Thương
29/12/1965
Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang

UVBCH Đảng bộ Khối

Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM

19

Nguyễn Quang Trung
03/9/1972
Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ

UVBCH Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc
Tổng Công ty VLXD số 1

 


Tin mới hơn: