CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng

1_269226Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/TW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 26/6/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất ban hành Kế hoạch số 476 về việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 01 hội nghị cấp Khối với thành phần gồm các đồng chí Đảng ủy viên Khối, cán bộ các Ban Đảng ủy Khối; tập thể Ban Chấp hành các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối; Ban Thường vụ Công đoàn 3 Tổng Công ty và 2 Trường (Đại học Kiến trúc và Trường Cao đẳng Xây dựng số 2).

Cấp ủy cơ sở tổ chức cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; cán bộ cấp trưởng, phó phòng trở lên chưa phải là đảng viên; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại đơn vị trong thời gian từ giữa tháng 7 đến ngày 15/8/2017.

1_269226

Hội nghị sẽ tập trung học tập, quán triệt các Nghị quyết như:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ngay sau khi hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, các cấp ủy Đảng ban hành Chương trình hành động gắn với tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xuân Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: