CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Trên 1.900 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

nq4Sau hơn một tháng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, đến ngày 15/8, có 36/36 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, trên 1.900 đảng viên tham gia học tập.Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức.

Do đó các cấp ủy đã triển khai nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện, các nhiệm vụ và giải pháp, từ đó vận dụng thực hiện đúng đắn, sáng tạo đưa các Nghị quyết của Hội nghị vào thực tiễn cuộc sống. Các cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

nq4

Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở còn kết hợp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, những thuận lợi và khó khăn đối với nền kinh tế nước ta trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm của Chính phủ đạt mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% trong cả năm 2017.

Xuân Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: