CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

NHIỀU ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2020 – 2025

KTTừ ngày 15/5 đến ngày 18/5/2020, một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng như Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, CN Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định Xây dựng Thành phố Hà Nội (CONINCO) đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về cơ bản công tác nhân sự sau đại hội đảm bảo đúng đề án quy hoạch nhân sự cấp ủy và số lượng cấp ủy đã được phê duyệt.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu như đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp.

97088881_1097993827228304_2110473180370960384_o

KT

Theo kế hoạch chung, trong tuần này các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ như Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP, Đảng bộ Công ty CP ĐT&XD số 5, Đảng bộ Công ty CP LILAMA 18, Chi bộ Công ty CP VITALY, Chi bộ Trung tâm Kiến trúc Miền Nam…

Lê Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: