CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng ủy Khối cs Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

IMG_2939Sáng 27/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

IMG_2939

IMG_2924

Hội trường học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Trong thời gian học tập, các đại biểu được các đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "công tác dân số trong tình hình mới".

IMG_2921

đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo Nghị quyết

IMG_2944

đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí cho rằng, các nội dung được quán triệt trong Hội nghị này là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; về quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương năng động, hiệu lực hiệu quả; nắm bắt tâm tư tình cảm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. “Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc”.

IMG_2955

đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật đề nghị các đại biểu sau hội nghị tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Khối, viết bài thu hoạch, thực hiện việc tổ chức học tập tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian quy định.

Theo kế hoạch, toàn Đảng bộ Khối sẽ hoàn thành việc học tập vào ngày 20/1/2018.

Xuân Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: