CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

IMG_20170719_140435Ngày 19/7, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Đảng Bộ Khối cs Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Tại Hội nghị, Ths Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng đã truyền đạt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII với 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

IMG_20170719_140435

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Dũng – Bí thư Đảng bộ đã quán triệt, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng Công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: