CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

75 NĂM ĐỘI QUÂN CÁCH MẠNG

3451Lịch sử 75 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của quân đội ta đều gắn với nguồn sức mạnh của sự gắn bó keo sơn thắm thiết quân dân. Là quân đội của Nhân dân, gắn bó, yêu thương, kính trọng Nhân dân, vì Nhân dân ra, vì Nhân dân mà phục vụ, đó là bản chất của đội quân cách mạng, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp về chính trị, tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tài thao lược của quân đội ta trước mọi kẻ thù, trong mọi hoàn cảnh.

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được thành lập ngày 22/12/1944. Với thắng lợi ban đầu (hạ đồn Phai Khắt, Nà Ngần) và từ 34 chiến sĩ đầu tiên, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động, đã phát triển từ đội thành đại đội, rồi đại đội chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiền đồ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân rất vẻ vang, “nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đội quân đó từ Nhân dân mà ra nên phải dựa vào dân, luôn gắn bó với Nhân dân, gần gũi Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu để được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, bao bọc và chở che. Vì chỗ dựa vững chắc nhất của quân đội là lòng dân, cho nên “trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ” và “phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của Nhân dân”. Đồng thời, thấm nhuần chỉ dẫn của Người: “Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kỳ việc gì khó cũng làm được và nhất định thắng lợi”. Đây chính là sức mạnh của quân đội cách mạng, thể hiện sâu sắc tư tưởng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, cho thấy sự khác biệt với quan điểm quân sự tư sản, lấy vai trò của chỉ huy với một đội quân nhà nghề cùng súng ống, vũ khí và trang bị kỹ thuật làm sức mạnh.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, quân đội đã chủ động đấu tranh, góp phần tích cực làm thất bại âm mưu và các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thành sứ mệnh là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó cũng là cơ sở, nền tảng để quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế”. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: “Quân đội, lực lượng vũ trang nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng ta rất tự hào hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, trong chiến tranh cũng như hòa bình hình ảnh ấy luôn là niềm tin yêu, tự hào của dân tộc, là hình tượng cao đẹp, là nguồn cội sức mạnh Việt Nam - mẫu hình lý tưởng sáng ngời để giáo dục truyền thống yêu nước, giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết cộng đồng dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau!

Nguyễn Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: