CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Thông tin tham khảo

Đảng bộ Công ty CP Nagecco đẩy mạnh học tập và làm theo gương bác để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Đảng bộ Công ty CP Nagecco đẩy mạnh học tập và làm theo gương bác để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 10/2017

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: