CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Thông tin hoạt động

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Đảng ủy Khối trong thời gian vừa qua

4-0Sau một năm thực hiện cải cách hành chính Đảng; Văn phòng Đảng ủy Khối đã đạt được một số kết quả nhất định về công tác tin học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Đảng trong Đảng ủy Khối

Một số kết quả bước đầu:

- Công tác công nghệ thông tin: Thực hiện việc quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ của Thành ủy và các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư. Thường xuyên rà soát, bổ sung, tăng cường các giải pháp kỹ thuật và công tác quản lý đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Các máy vi tính đều được cài đặt phần mềm diệt virus Kaspersky có bản quyền, định kỳ thực hiện công tác bảo trì, kiểm tra, vệ sinh, thực hiện sao lưu dữ liệu ra thiết bị lưu trữ gắn ngoài. Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tác nghiệp văn phòng cấp ủy do Văn phòng thành ủy tổ chức.

Thông báo số 179-TB/ĐUK

THÔNG BÁO
(số 179-TB/ĐUK, ngày 11/04/2016)
Thời gian mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới"
Đợt 01 năm 2016
*