CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Mẫu biểu

Mẫu: Đề án nhân sự trình cấp ủy cấp trên phê duyệt

 

Các mẫu biểu thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

1- Mẫu 1: Phiếu tự đề xuất của cấp ủy đương nhiệm

2- Mẫu 2: Phiếu lấy ý kiến của cấp ủy đương nhiệm về nhân sự dự kiến cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

3- Mẫu 3: Phiếu lấy ý kiến của cấp ủy đương nhiệm về nhân sự dự kiến ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (đối với đảng bộ cơ sở có ban thường vụ)

4- Mẫu 4: Phiếu lấy ý kiến của cấp ủy đương nhiệm về nhân sự bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

5- Đề án nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

6- Danh sách trích ngang nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

7- Danh sách trích ngang nhân sự dự kiến tham gia ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: