CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong 04 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(Đính kèm Quyết định số 79-QĐ/ĐUK ngày 24 tháng 11 năm 2010
của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng)

-----

I. Tập thể:  23 đơn vị

1. Các đảng bộ chi bộ cơ sở

-   Đảng bộ Công ty cổ phẩn Miền Đông

-   Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư & xây dựng số 8

-   Đảng bộ Công ty cổ phần Chương Dương

-   Đảng bộ Công ty cổ phần Licogi 16

-   Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty xây dựng số 1

-   Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty VLXD Số 1

-   Chi bộ CN Công ty cổ phần TV CNTB & kiểm định XD

-   Chi bộ CN Công ty TNHH NN MTV khảo sát & XD MiềnNam

Đảng bộ Tổng công ty ĐT PT Đô thị & KCN Việt Nam (IDICO)

- Chi bộ 7

Đảng bộ Trường Đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

- Chi bộ 1

- Chí bộ 5

Đảng bộ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp

- Chi bộ phòng nghiên cứu phát triển và quản lý kỹ thuật

Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng fico Tây Ninh

- Chi bộ Nhà máy xi măng fico Tây Ninh

Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 18

- Chi bộ đội công trình số 6

Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng & kinh doanh vật tư

- Chi bộ kinh doanh xuất nhập khẩu

Tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-   Đoàn TN Khối cơ sở Bộ Xây dựng

-   Đoàn TN Tổng công ty ĐT PT Đô thị & KCN ViệtNam

-   Đoàn TN Công ty cổ phẩn Miền Đông

-   Đoàn TN Công ty cổ phần Đầu tư & xây dựng số 8

-   Đoàn TN Công ty cổ phần Lilama 18

-   Đoàn TN CN Công ty TNHH NN MTV khảo sát & XD MiềnNam

-   Đoàn TN Cơ quan Tổng công ty xây dựng số 1

-   Đoàn TN Trường cao đẳng xây dựng số 2

II. Cá nhân: 41 đồng chí

1- Đảng bộ Trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM

-   Đ/c Trịnh Duy Anh

-   Đ/c Phạm Tứ

-   Đ/c Nguyễn Thị Thảo Trang

2- Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty VLXD Số 1

-   Đ/c Vũ Trọng Tuấn

3- Đảng bộ Tổng Công ty ĐT phát triển Đô thị & KCN VN

-   Đ/c Phạm Minh Hiệp

-   Đ/c Nguyễn Hồng Ninh

4- Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty xây dựng số 1

-   Đ/c Võ Thị Thùy Hương

-   Đ/c Nguyễn Ngọc Bình

-   Đ/c Lê Hồng Sơn

5- Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp

-   Đ/c Nguyễn Kiên Cường

-   Đ/c Nguyễn Xuân Hiệp

-   Đ/c Đặng Nguyên Ân

6- Đảng ủy Công ty CP Chương Dương

-   Đ/c Lê Văn Chính

-   Đ/c Trịnh Anh Dũng

-   Đ/c Lê Anh Trung

7- Đảng bộ Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh

-   Đ/c Mai Ngọc Liêm

-   Đ/c Hoàng Cảnh Nguyễn

-   Đ/c Đoàn Văn Công

8- Đảng bộ Công ty CP Lilama 18

-   Đ/c Lê Quốc Ân

-   Đ/c Hồ Văn Toàn

9- Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh vật tư

-   Đ/c Nguyễn Thị Minh Hường

-   Đ/c Nguyễn Thị Thu Liễu

10- Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8

-   Đ/c Huỳnh Hữu Phước

11- Đảng bộ Công ty Cổ phần LICOGI 16

-   Đ/c Bùi Dương Hùng

12- Đảng bộ Công ty Cổ phần Miền Đông

-   Đ/c Nguyễn Văn Khóa

13- Chi bộ CQ ĐD Bộ Xây dựng

-   Đ/c Trương Quý Kỳ

-   Đ/c Nguyễn Phong Nhật

14- Chi bộ VP Đảng ủy khối

-   Đ/c Vũ Việt Hùng

-   Đ/c Tạ Phú Cường

15- Chi bộ CN Công ty CP Tư vấn CNTB & KĐXD

-   Đ/c Trần Quốc Phẩm

16- Chi bộ Công ty cổ phần Xây dựng Cotec (CotecCons)

-   Đ/c Nguyễn Bá Dương

17- Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng

-   Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Bí thư Đoàn Khối

-   Đ/c Phạm Sơn Tùng, Phó bí thư Đoàn Khối

-   Đ/c Trịnh Đức Nam, UVTV Đoàn Khối

-   Đ/c Nguyễn Thị Hương Lan, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối

-   Đ/c Đặng Thị Hy Hòa, Bí thư Đoàn Tổng Công ty IDICO

-   Đ/c Nguyễn Trọng Thạo, Đoàn TN Tổng Công ty IDICO

-   Đ/c Đặng Hoài Phong, Bí thư Đoàn TN Công ty CP ĐT&XD số 8

-   Đ/c Lê Thị Hiên, Bí thư Chi đoàn CONINCO

-   Đ/c Thân Tuấn Bình, Bí thư Đoàn Công ty CP Miền Đông

-   Đ/c Đinh Đức Trọng, Bí thư Chi đoàn số 6 – Lilama 18