CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính

VBThông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. Xem nội dung chi tiết tại đây.

 

Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xem nội dung chi tiết tại đây.


 

Về việc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng

VB- Công văn số 339-CV/ĐUK ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Xem nội dung công văn tại đây.

- Công văn số 359-CV/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng. Xem nội dung công văn tại đây.

 

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

VB

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 28-11-2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 05-12-2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 343-HD/ĐUK về thực hiện tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức năm 2016 trong toàn Đảng bộ Khối.

 

Báo cáo thống kê năm 2016

VBXem nội dung công văn tại đây.

tải mẫu thống kê kết quả sinh hoạt Đảng tại đây.

tải mẫu thống kê liên quan nước ngoài tại đây.

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

24toanquoc

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến kết quả hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XII và quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

IMG_1232

Sáng ngày 25/11, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt Quy định số 29, ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn số 01, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

 

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/11/2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/11/2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Bảng điểm lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2016

thongbao- Bảng điểm lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2016. Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 05/11/2016.Xem chi tiết tại đây.

- Bảng điểm lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2016. Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 12/11/2016.Xem chi tiết tại đây.

Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ Khối triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

IMG_20161116_084039

Ngày 15/11/2016, Đảng bộ Công ty CP VITALY, Chi bộ cơ sở Công ty CP Bao bì & Khoáng sản số 1, Chi bộ cơ sở Công ty CP Cơ khí Tân Định Fico tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.