CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Văn bản mới

VB

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Văn bản mới

VB

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cán bộ

Bài viết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào tình nguyện

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào tình nguyện
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 03/2018.

Đảng bộ IDICO học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Vừa qua, Đảng bộ Tổng Cty IDICO – CTCP vừa tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng ưu tú học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng giới thiệu những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Đẩy mạnh học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Tính đến giữa tháng 4/2018, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn bản mới

VB

Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương hòa nhập cộng đồng​ .​

Văn bản mới

VB

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Xây dựng Việt Nam và 35 năm thành lập Đảng bộ Khối. 

Văn bản mới

VB

Công văn số 59-CV/BTGĐUK ngày 31/3/2018 của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối v/v bồi dưỡng kết nạp Đảng​

Văn bản mới

VB

Hướng dẫn số 692-HD/ĐUK ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối v/v sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu từ tháng 3/2017 - 3/2018.

Văn bản mới

VB

- Công văn số 1755-CV/BTGTU ngày 21/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy v/v tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)
- Hướng dẫn số 58-HD/BTGĐUK ngày 27/3/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2018