CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

01

Sáng nay 15/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 15/7 cũng là ngày thành lập Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng cách đây 32 năm.
Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; đồng chí Trương Quý Kỳ - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối, nguyên Cục trưởng Cục công tác phía Nam; các đồng chí đại diện BTV Đảng ủy Khối; Trưởng các Ban Đảng ủy Khối; bí thư Đoàn khối các thời kỳ; lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh; cùng 120 đại biểu đại diện cho gần 4000 đoàn viên trong Khối.

Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng

1_269226Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/TW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 26/6/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất ban hành Kế hoạch số 476 về việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

IMG_1489
Ngày 12/6/2017, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua 01 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời các kế hoạch của cấp trên để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc. Đảng bộ đã tổ chức 02 Hội nghị cấp khối cho hơn 250 cán bộ chủ chủ chốt; 94,6% các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chủ đề năm 2017; Đoàn Thanh niên Khối tổ chức 02 hội nghị với hơn 186 cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học tập kết hợp trao giải hội thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thư mời họp

VB

- Thư mời họp Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Chi bộ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO - học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017

IMG_9225Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO, ngày 30/5/2017, Chi bộ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

VB

- Kế hoạch số 456-KD/ĐUK ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017.

Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

IMG_20170520_085741Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Đảng bộ Tổng Công ty IDICO (Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng) - học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017

IMG_20170526_081158

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, ngày 26/5/2017 Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng (IDICO-IDI) trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO - học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017

full-img-5701328754272

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO, ngày 25/5/2017, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng (IDICO-IDI) đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Xác định việc học tập 2 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để thực hiện tốt chuyên đề năm 2017, Đảng bộ bộ phận IDICO – IDI đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chọn hai khâu đột phá để tập trung lãnh đạo gồm: nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị.

Cơ quan Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng dâng hương kỷ niệm 127 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

IMG_1426

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và kế hoạch của UBND Thành phố về các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Sáng 19/5/2017, cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND Thành phố Hồ Chí Minh) dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.