CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tiến hành triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương ở cơ sở

downloadĐảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng - Trên 70% cấp ủy cơ sở hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng"

 

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

nq-tw4

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012 (Công văn số 559-CV/ĐUK ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

 

Đại hội toàn thể lần thứ X Công đoàn Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2015

dhcd1

Trong khí thế thi đua sôi nổi của CB-CNV Ngành Xây dựng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XII, chiều ngày 14 tháng 12 năm 2012, Công đoàn Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội toàn thể lần thứ X

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối: thông qua kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

hnbch.nqtw4.1

Ngày 10/12/2012, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị để Ban thường vụ thông báo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ ĐUK khóa VIII; đồng thời triển khai thực hiện kiểm điểm đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

 
 
 Đ/c Trương Quý Kỳ - Bí thư ĐUK báo cáo kết quả
      kiểm điểm của tập thể BTV trước Hội nghị 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

hnkdnqtw4.1

Trong hai ngày 15 và 16/11/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 02/4/2012, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp Hồ Chí Minh triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
         Đ/c Trương Quý Kỳ - Bí thư Đảng ủy Khối
                    phát biểu khai mạc Hội nghị

Khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 4

nguyen-tan-dungSáng 22/10/2012, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp tục kiềm chế lạm phát

Trình bày Báo cáo của Chính phủ về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết nhìn tổng quát, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch...
         
          Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu
trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng

Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Xây dựng số 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt & triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-QĐ/TW Hội nghị lần thứ 4 và các kết luận Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XI

dsc07002

Thực hiện Kế hoạch số 477-KH/ĐUK, ngày 07/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH một thành viên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt & triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-QĐ/TW Hội nghị lần thứ 4 và các kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XI cho toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt Tổng Công ty.
 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI): Nhân lên sức mạnh của Đảng

bithunpt

Chiều 15/10/2012, sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã hoàn thành chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã được theo dõi bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông báo Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI.  
                Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Kết thúc thí điểm hình thành 2 Tập đoàn ngành Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định kết thúc thí điểm hình thành 2 Tập đoàn ngành Xây dựng và giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng sắp xếp, tổ chức lại một số doanh nghiệp thuộc ngành.

Tại Quyết định 1428/QĐ-TTg ngày 2/10/2012, Thủ tướng quyết định kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD).

Tự phê bình và phê bình ở chi bộ

shcbctx“Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình” là một trong 6 giải pháp về nâng cao hiệu quả tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Với ý nghĩa đó, chi bộ được xác định là thành phần nòng cốt của công tác tự phê bình và phê bình.

Đảng viên thi công ở các công trình xa khó tham gia
          sinh hoạt Đảng đầy đủ. Ảnh: Kim Ngân