CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2016)

Các Mác

"Chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng. Hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc; bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin".

Hồ Chí Minh

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

04-25.

Sáng ngày 23/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới (đợt 1) năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Kỷ niệm lần thứ 146 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2016)

04-22Lênin với công tác xây dựng Đảng

Lúc sinh thời, Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Trước Cách mạng Tháng Mười, Người nói: "Nếu có được một chính đảng mạnh, chúng ta sẽ cải tạo được nước Nga". Năm 1917, Lênin lại nói: "Chúng ta đã giành được nước Nga từ tay bọn bóc lột đưa về cho nhân dân lao động. Bây giờ cần phải có một chính đảng vững mạnh để quản lý nước Nga".

Thông báo số 179-TB/ĐUK

THÔNG BÁO
(số 179-TB/ĐUK, ngày 11/04/2016)
Thời gian mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới"
Đợt 01 năm 2016
*

Chỉ thị 04-CT/TU

CHỈ THỊ
Số 04-CT/TU, ngày 08/04/2016
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài,
xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

HỘI NGHỊ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
NĂM 2016
04-11-a.

HƯỚNG DẪN tổ chức biểu dương, khen thưởng năm 2016 trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

HƯỚNG DẪN
Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2016
trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
***
 

THÔNG BÁO số 174-TB/ĐUK : Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng

THÔNG BÁO

số 174-TB/ĐUK, ngày 06/04/2016
Về việc mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng"
Đợt 1 năm 2016

*

Nghị quyết số 161-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 160-KH/ĐUK ngày 24/03/2016

04-06-aNGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng năm 2015;
một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
(Nghị quyết số 161 -KH/ĐUK, ngày 24/03/2016)
---------

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

03-26-bVAI TRÒ
CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐỐI VỚI THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
***