CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hướng dẫn quy trình tổ chức kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

VB

Hướng dẫn số 58-HD/BTC.ĐUK ngày 0/12/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về quy trình tổ chức kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. (kèm theo mẫu)
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy khối - Đ/c Nguyễn Quang Vinh 0908329702.

Đảng bộ Công ty CP Nagecco đẩy mạnh học tập và làm theo gương bác để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Đảng bộ Công ty CP Nagecco đẩy mạnh học tập và làm theo gương bác để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 10/2017

Giáo dục đạo đức trong sinh viên, học sinh theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

k2

 Một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

VB

- Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (kèm theo mẫu)


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy khối - Đ/c Nguyễn Quang Vinh 0908329702.

Trên 90% các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

a1Kết thúc đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn 90% các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị đều thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời báo cáo viên nêu rõ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

IMG_2719

Ngày 10/11/2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quý 3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 02 đảng viên tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và phát biểu chúc mừng.
Trong đợt kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bộ Khối có các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm Phạm Minh Hiệp – Đảng bộ Tổng Công ty IDICO; đồng chí Nguyễn Văn Chính – Đảng bộ Công ty cổ phần Chương Dương.

Mời tham gia bình chọn "Thương hiệu nội thất - Vật liệu xây dựng uy tín"​

VB

Công văn số 130/CV-BXD ngày 02/10/2017 của Bộ Xây dựng v/v mời tham gia bình chọn "Thương hiệu nội thất - Vật liệu xây dựng uy tín"​

Đảng bộ Tổng Công ty IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

IMG_20171027_081113

Thực hiện Kế hoạch số 550 –KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sáng 12/10/2017 Đảng bộ Tổng Công ty IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Giá trị của nền độc lập

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Giá trị của nền độc lập
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 9/2017

Đảng bộ Công ty cổ phần VITALY tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

s2

Thực hiện Kế hoạch số 550 -KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sáng 12/10/2017 Đảng bộ Công ty cổ phần VITALY kết hợp cùng Chi bộ Công ty CP bao bì & khoáng sản số 1, Chi bộ Công ty CP cơ khí Tân Định (Fico), tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đầy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.