CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới

14958199_911132582361822_1175940171_oSáng 5/11/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2016...

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

mail- Hướng dẫn chi tiết: Tại đây
- Địa chỉ đăng nhập hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh: Tại đây
Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Đảng ủy Khối đã có công văn hướng dẫn các đơn vị về việc sử dụng đồng bộ hệ thống thư điện tử trong công tác xây dựng Đảng và yêu cầu các đơn vị thay đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp để đảm bảo bí mật, an toàn.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng để được hướng dẫn:
- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc - Chánh văn phòng Đảng ủy khối - di động 091.7560287
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - chuyên viên Công nghệ thông tin - di động 0909.675.756.

Thông báo thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử cơ quan Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng

mailCăn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Công văn số 317-CV/TUngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm công nghệ cao; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính và quản lý điều hành đảm bảo an ninh, an toàn tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng thông báo thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử đến các cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin, gửi, nhận văn bản và các tài liệu theo quy định từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 như sau:

Địa chỉ hộp thư điện tử mới của Đảng ủy Khối:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016)

IMG_1176Thực hiện văn bản số 168/CĐCQ ngày 28/9/2016 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016. Sáng ngày 19/10/ 2016, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Phong Nhật-Phó Bí thư thường trực-thủ trưởng cơ quan, đồng chí Nguyễn Thư Hương – Bí thư chi bộ cơ quan và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối cùng tham dự.

 

 

Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng với kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930-18/10/2016)

IMG_1090Lịch sử ra đời và phát triển của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Hội nghị lịch sử tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, cũng tại hội nghị này, Đảng ta cũng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng Trung ương Đảng.

Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW

Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/hd14.pdf

Hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí

Hướng dẫn số 261/HD-ĐUK ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về thực hiện chế độ Đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Chính trị. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/chedodangphi.pdf

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối - Những việc rút ra từ quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

cb-01hcmChi bộ cơ quan Đảng ủy Khối là chi bộ đặc thù của Đảng bộ Khối, có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ Khối.

Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tải file tại đây

http://www.dukboxaydung.org.vn/images/ct25.pdf

Văn bản Chỉ đạo về tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn số 356-CV/TU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/356-cv-tu.pdf